Heeft u een calamiteit? Bel ons op 058 – 2129174. Buiten kantoortijden? Bel dan onze Kasko calamiteitendienst op 058 – 7110313.

Volledige revitalisatie Sint Anthony Gasthuis

Sinds 2013 werkt Bouwbedrijf de Vries Leeuwarden aan de revitalisatie van het Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden. Deze seniorenhuisvester is gevestigd in diverse monumentale panden in het centrum van Leeuwarden.

Aandacht voor historie

De stichting Sint Anthony Gasthuis verhuurt woningen en appartementen aan senioren. De bewoners wonen zelfstandig, maar kunnen indien gewenst een beroep doen op hulp en ondersteuning. De doelgroep van het Gasthuis maakt dat alle woningen en appartementen geschikt moeten zijn voor senioren: zo weinig mogelijk drempels, ruimte voor rollators en rolstoelen en een lift om de eerste verdieping te bereiken.

De afgelopen jaren voerde Bouwbedrijf de Vries Leeuwarden een grootscheepse revitalisatie uit aan de panden van het Sint Anthony Gasthuis. Panden die reeds bewoond werden door huurders van het Gasthuis, werden gemoderniseerd. Andere panden, die de stichting door de jaren heen had aangekocht, werden geschikt gemaakt voor bewoning.

De revitalisatie van het Sint Anthony Gasthuis gebeurde met veel aandacht voor de historie van de panden. Historische elementen als kastenwanden, schouwen, stuc- en balkenplafonds en paneeldeuren bleven intact. Daarnaast reconstrueerden we enkele elementen. Tegelijkertijd was er oog voor duurzaamheid. Voorzetramen maakten plaats voor isolatieglas en waar mogelijk realiseerden we een thermische en akoestische schil. De bestaande CV-ketels werden vervangen door HR++ ketels.

Carré

Na een pilotproject, waarin we één woning renoveerden en restaureerden, startten we met de revitalisatie van ‘het Carré’ aan de Grote Kerkstraat en de Pijlsteeg. De panden in het Carré bestaan hoofdzakelijk uit rijksmonumenten uit de 16e en 17e eeuw en waren door de eeuwen heen diverse keren verbouwd. Een deel van de panden was in gebruik geweest als sauna en verkeerde daardoor in slechte staat. De panden zijn volledig gestript. Daarbij stuitten we op diverse monumentale elementen, zoals vloerdelen en schilderingen. Deze hebben we op een aantal plekken in het zicht gelaten.

De panden in het Carré zijn teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Dit betekent onder meer dat doorgangen tussen de panden zijn dichtgemaakt. We maakten de woningen levensloopbestendig en voorzagen ze natuurlijk van alle moderne gemakken.

Grote Kerkstraat 41

De Grote Kerkstraat 41 bestond uit twee appartementen. Wij creëerden een derde appartement, zonder dat dit ten koste ging van de ruimtelijkheid van de twee bestaande appartementen.

Nieuw Sint Anthony Gasthuis

In 2015 startten we met de renovatie en restauratie van het ‘Nieuw Sint Anthony Gasthuis’. Hiermee worden de panden aan de Groeneweg en het Perkswaltje bedoeld. Het Nieuw Sint Anthony Gasthuis pakten we vleugel voor vleugel aan. Iedere vleugel werd volledig gestript en daarna weer opgebouwd. Op de Auckamavleugel verwijderden we zelfs de volledige eerste verdieping. Deze verdieping was in de jaren ’60 toegevoegd aan de vleugel. We vervingen deze verdieping door een nieuwe en bekleedden de gevels met zink. Zo is duidelijk dat het om een recente toevoeging gaat.

Tegeltableau

Tegeltableaus

Tijdens de renovatie van de vleugels kwamen diverse tegeltableaus naar voren. Deze zijn geïnventariseerd en vervolgens herplaatst in een wand met authentieke witjes (tegels). Deze witjes zijn speciaal voor het Nieuw Sint Anthony Gasthuis vervaardigd. Ook andere elementen, zoals gootklossen en trapspijlen, werden speciaal voor het gasthuis gemaakt, zodat ze historisch correct zijn.

Tuinmanswoning

De tuinman die in het begin van de 20e eeuw de tuin van het Sint Anthony Gasthuis verzorgde, woonde in aan het Perkswaltje 2. Achter zijn woning stond een plantenkas. Deze werd in 1974 afgebroken. De tuinmanswoning behoort tot een blokje van drie zelfstandige woningen. Bouwbedrijf de Vries restaureerde en moderniseerde de woningen. Daarnaast maakten we een aanbouw van zink. Deze kreeg dezelfde vorm als de kas die ooit achter de woning stond.

Tuinmanswoning Sint Anthony Gasthuis

Perksflat

In de Perksflat, het hoekpand aan het Perkswaltje en de Pijlsteeg, creëerden we 9 appartementen. De Persflat bestond van oudsher uit drie afzonderlijke gebouwen. Eén hiervan was vroeger een ziekenhuisje voor bewoners van het Sint Anthony Gasthuis.

De steeg die vroeger tussen de twee gebouwen door liep, vormt nu de centrale hal van de Perksflat. We overdekten de hal gedeeltelijk met glas en plaatsten er een lift en de trap. Ook in de Perksflat brachten we waar mogelijk historische elementen terug.

Werkzaamheden Grote Kerkstraat 43

Oranjerie

In de tuin bevindt zich een oranjerie. Deze was voorheen in gebruik als berging, maar wordt straks een prachtige tuinkamer. Alle bewoners van het Sint Anthony Gasthuis kunnen straks van de tuinkamer gebruikmaken. Daarnaast komt er een fietsenberging en een technische ruimte.

Grote Kerkstraat 43

De laatste fase van de revitalisatie van het volledige Sint Anthony Gasthuis vindt plaats aan de Grote Kerkstraat 43. In deze woning maken we twee zelfstandige appartementen. Het pand aan de Grote Kerkstraat 43 is gebouwd in het jaar 1595 en door de eeuwen heen vaak verbouwd. Tijdens de werkzaamheden stuitten we al op een waterput, een kelder en een doorgang naar het naastgelegen pand. Daarnaast ontdekten we achter voorzetwandjes veel prachtige oude balken en bijzonder metselwerk. Deze elementen worden in ere hersteld.