Heeft u een calamiteit? Bel ons op 058 – 2129174. Buiten kantoortijden? Bel dan onze Kasko calamiteitendienst op 058 – 7110313.

Schoolgebouw met rijke historie krijgt nieuwe toekomst

Aan de Wittevrouwenkade in Utrecht verbouwden we een Rijksmonument uit 1880 tot modern schoolgebouw. Bij de start van het schooljaar 2021/2022 werd het gebouw in gebruik genomen.

Volledige renovatie

Het pand uit de 19e eeuw is vrijwel altijd als school in gebruik geweest, maar is de laatste jaren in gebruik geweest als bedrijfsverzamelgebouw. Bouwbedrijf de Vries Leeuwarden renoveerde het gebouw volledig, zodat het voldoet aan alle eisen die aan een moderne school worden gesteld. We brachten de isolatie bijvoorbeeld naar het niveau van nieuwbouw en vervingen de volledige binneninstallatie. Daarnaast kreeg het pand onder meer nieuwe binnenwanden, voorzetwanden en brandwerende plafonds. De buitenkozijnen, die nog origineel zijn, zijn vakkundig gerenoveerd. Bij de start van het schooljaar 2021/2022 kon het nieuwe schoolgebouw in gebruik worden genomen.

School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

De verbouwing van het pand aan de Wittevrouwenkade is de zesde school die we in opdracht van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) bouwen. Eerder (ver)bouwden we voor SvPO ook al scholen in Amsterdam, Hoorn, Deventer, Utrecht (tijdelijke locatie) en Hurdegaryp. Alle scholen van SvPO zijn op dezelfde wijze ingedeeld: de klassen bestaan uit 16 leerlingen die vier dagen per week van 9.00 tot 17.00 uur naar school gaan. Iedere school heeft 23 lokalen, die op deze manier optimaal worden benut.

Geschiedenis

Het pand aan de Wittevrouwenkade kent een rijke geschiedenis. Aanvankelijk stond op deze locatie de Willemskazerne, totdat deze in 1877 afbrandde. De jaren erna wordt er een schoolgebouw gebouwd:  de eerste gemeentelijke HBS voor meisjes. In 1882 wordt de school in gebruik genomen. Het gebouw omvat dan ook een woonhuis voor de directrice en de conciërge. Dit huis hoort inmiddels niet meer bij de school.

Ansichtkaart van de Wittevrouwenkade 4 te Utrecht